Činnost

Zajišťuji kompletní projektové dokumentace k územním řízením a stavebním povolením, vč. inženýrské činnosti – obstarání dokladů ke stavebním řízením a zajištění územních rozhodnutí, stavebních a vodohospodářských povolení.
V  rámci projektové činnosti zpracovávám projekty pozemních staveb ( rodinné domy, administrativní budovy, skladové haly, apod.) a staveb vodohospodářských ( vodovody, kanalizace, ČOV, čerpací šachty, plynovody). Pokud je požadavkem investora zajistit kompletní projekty infrastruktury, tak ve spolupráci se specialisty tachymetrická zaměření území, projekty komunikací, veřejného osvětlení.

© 2017 created by websession.cz